Øvrige love og regler

Følgende direktiver er implementeret via bekendtgørelser:
De kan findes på www.retsinformation.dk.

Bekendtgørelse om elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner (nr. 780 af 14. august 2002).

ATEX-direktivet:  Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
ATEX-direktivet:  Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Maskindirektivet: Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.