Faglige emner

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her kan du se nogle af de typiske spørgsmål, som Grønlands Gasmyndighed modtager. Har du selv spørgsmål, eller synes du vi mangler at beskrive et vigtigt punkt, er du velkommen til at skrive.

  • Hvad er flaskegas (F-gas).
  • Omkring gasflasken.
  • Opbevaring af gas.
  • Afbrænding af gas (gas komponenter).

Hvad er flaskegas (F-gas).

Spørgsmål: Hvor kommer flaskegassen fra?

Svar: Ved raffineringen af råolien på olieraffinaderierne, fremkommer en række produkter som benzin, petroleum, mineralsk terpentin, forskellige olier og tjære. Men desuden opstår nogle stoffer, som er luftformige ved almindelig temperatur og tryk. Blandt disse luftformige stoffer er de to meget brændbare kulbrinter propan og butan, der er kemiske forbindelser af grundstofferne kulstof (C) og brint (H).  F-gas består sædvanligvis af en blanding af butan og propan, og derudover er der i gassen små mængder af andre kulbrinter, men disse har dog ingen praktisk betydning for de installationer, der er omfattet af gasreglementet for Grønland.

Spørgsmål: Hvilken væske er det man kan høre i flasken?

Svar: Propan og butan kan let fordråbes og bliver flydende ved komprimering, således at store mængder på denne måde kan opbevares og transporteres i stål flasker under et moderat tryk. Væsken man kan høre, er derfor gas i væskeform.

Spørgsmål: Hvorfor lugter gas?

Svar: Flaskegas er stort set lugtefri. Derfor tilsætter man et sporstof, som vi mennesker kan forbinde med fare. Gas fra andre lande (som dog ikke importere til Grønland) kan lugte anderledes. Man skal derfor være opmærksom hvis man camper i udlandet.

Omkring gasflasken.

Spørgsmål: Hvilken størrelse flaskegas må man benytte?

Svar: Gasflasker fås i mange forskellige størrelser. Man må benytte op til 11kg gasflasker i både og grill udstyr. Større flasker er kun beregnet til faste installationer.

Spørgsmål: Kan man forveksle gasflaskerne eller komme til at montere en forkert flaske?

Svar: Nej. Regulatoren begrænser hvilken type gasflaske man kan montere. Ved faste installationer, kan en Autoriseret Gasinstallatør vejlede ved opsætningen.

Opbevaring af gas.

Spørgsmål: Hvad skal man være special opmærksom på?

Svar: Man bør ikke opbevare sine gasflasker, ved mere end 40oC. Der er ikke nogle nedre temperatur. Man skal være varsom overfor slag mod ventilen øverst på flasken.

Spørgsmål: Hvor store flasker (kg) må man have?

Svar: Man må benytte op til 11kg gasflasker i private installationer, både og til grill udstyr.

Afbrænding af gas (gas komponenter).

Spørgsmål: Hvad skal man være special opmærksom på?

Svar: Man skal ALTID sikre god ventilation. Hvert år kommer folk til skade, fordi man indendørs benytter gasudstyr, der kun er beregnet til udendørs brug. Benyt aldrig camping gasbrændere/grill udstyr indenfor eller i båden, uden god ventilation.