Gas Autorisation

Den autoriserede Gas-installatør har ved færdigmeldingen ansvaret for hele gasinstallationen, uanset om enkelte dele af installationen tidligere er udført af andre gasmestre.

Derfor kan gasinstallationen kun blive godkendt, hvis færdigmeldingen er indsendt af en autoriseret Gas-installatør.

En godkendt F-gasinstallation, er en forudsætning for udstedelse af bygningens ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelsen udstedes af Bygningsmyndigheden.

Man kan altid kontakte Grønlands Elmyndighed (Gasmyndighed) og få oplyst hvem der er autoriserede Gas-installatører i Grønland.

Registreret autoriserede gasinstallatører i Grønland pr. 24.April 2019

Grønlands VVS ApS
Jagtvej 38
3900 Nuuk
Aut. Gasinst. Ib L. Kristensen

HJ-Tek A/S
Nukappiapiluk 8-10
3900 Nuuk
Aut. Gasinst. Stig G. Hermansen

Brøndum Grønland A/S
Jagtvej
3900 Nuuk
Aut. Gasinst. Jeppe B. Steffensen

Nic´s VVS
Niels Hammekenvej 34
3900 Nuuk
Aut. Gasinst. Nic Rasmussen

Inuplan
Peter Høeghsvej B-774
3920 Qaqortoq
Aut. Gasinst. Morten Lyngvig

VVS Teknik Qaqortoq
Jaaraatooq B-266
3920 Qaqortoq
Aut. Gasinst. Knud Ulf Pedersen

VVS Firmaet A/S
Postboks 1007
3952 Ilulissat
Aut. Gasinst. Jesper Bredahl Leed