Faglige emner

Maskiner

Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner: DS/EN 60204

Gyldighedsområde:

Elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk udstyr og systemer for maskiner, som ikke er transportable med håndkraft mens de arbejder. Dette gælder også for en samling maskiner der arbejder indbyrdes sammen.

Hvor den nominel forsyningsspænding, ikke overstiger 1000 V for vekselspænding (a.c.) og ikke overstiger 1500 V for jævnspænding (d.c.), og med en nominel forsyningsfrekvens der ikke overstiger 200 Hz.

Den nyeste version kan købes hos Dansk Standard.