Digital indrapportering

Fra den 01. januar 2004 skal alle nye elinstallationer indrapporteres til det lokale elselskab via Dansk Energi’s hjemmeside www.installationsblanket.dk. Man kan derfor ikke længere til- og færdigmelde skriftligt. Du kan få adgang til blanketten ved at kontakte Grønlands Elmyndighed på telefon +299 34 93 00.

Hvornår skal man til- og færdigmelde?
Nye elinstallationer skal til- og færdigmeldes på den elektroniske blanket. Elinstallatøren skal tilmelde installationen, inden arbejdet går i gang. Elinstallatøren skal færdigmelde installationen, når den er klar til at blive taget i brug.

Foruden helt nye installationer gælder reglerne også for udvidelser og ændringer af eksisterende elinstallationer samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande:

Nye installationer
Tilmelding foretages for nye installationer, herunder midlertidige installationer og byggepladsinstallationer i følgende omfang:

 1. Komplette nye bygningsinstallationer, herunder installationer i kraftværker, kraftvarmeværker, elselskabers installationer i administrationsbygninger, værksteder, transformerstationer
 2. Installationer i tilbygninger til eksisterende bygninger, såfremt tilbygningens bruttoetageareal er 15 m2 og derover.
 3. Udvidelse af eksisterende faste installationer, hvor udvidelsen omfatter mere end 2 stikkontakter eller tilslutnings steder.
 4. Midlertidige installationer og byggepladsinstallationer
 5. Installationer til sti-, vej- og gadebelysningsanlæg.
 6. Installation af nød- og reserveforsyningsanlæg.

Ændringer af eksisterende installationer
Ændring af eksisterende installationer skal tilmeldes i følgende omfang:

 1. Ændring af eksisterende faste installationer, hvor ændringen omfatter flytning af tavler, omlægning af stik- og hovedledninger
 2. Ændring/omlægning af mere end 2 stikkontakter, eller tilslutningsteder..
 3. Ændring/omlægning hvor elleverandørens plumbe brydes.

Tilslutning af maskiner og brugsgenstande
Tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal tilmeldes i følgende omfang:

 1. Tilslutning af selvstændige maskiner og brugsgenstande med en effekt på 15 kVA og derover.
 2. Tilslutning af maskinanlæg og procesanlæg med en samlet tilslutningseffekt på 25 kVA og derover.

Du indrapporterer på www.installationsblanket.dk

Du er også velkommen til at kontakte Grønlands elmyndighed som kan hjælpe dig med din adgang til blanketten på telefon +299 34 93 00 eller e-mail: em@elmyndighed.gl