Kontrol af forsamlingslokaler

Kontrol af forsamlingslokaler der er beregnet til over 150 personer.

kontrollen er i 2013 blevet obligatorisk , iht. EMM38-2013 og i forbindelse med selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 3. oktober 2012 om brandværnsforanstaltninger i hoteller mv., forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Grønlands Elmyndighed gør hermed ordningen omkring eftersyn af elektriske installationer – herunder nødbelysning og panikbelysning samt varslingsanlæg og ABDL-anlæg – i forsamlingslokaler til flere end 150 personer obligatorisk, jævnfør nedenstående retningslinjer.

Ved forsamlingslokaler forstås: Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål, med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Det vurderes i forbindelse med dette krav, at det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at installationerne kontrolleres hvert 2. år.

Attest der kan anvendes til formålet kan downloades HER

Retningslinierne for kontrollen kan downloades HER