Mineområdet

Grønlands Elmyndighed og Råstofstyrelsen har besluttet, at der indledes et tættere samarbejde mellem de to myndigheder.
Det vurderes at følgende fordele opnås

Sikkerheden på elinstallationer vil øges på efterforskningsprojekter
Sikkerheden på elinstallationer vil øges på udnyttelsesprojekter
Sagsbehandlingen vil smidiggøres

Grønlands Elmyndighed og Råstofstyrelsen har derfor ønsket at indgå et samarbejde med udgangspunkt i, at myndigheden for el ligger hos Grønlands Elmyndighed. For øvrige områder inden for råstofaktiviteter ligger myndigheden hos Råstofdirektoratet.
http://www.govmin.gl/