Faglige emner

Produkter

Produkter

Det skal være trygt at købe el og andre forbrugerprodukter i Grønland. Som producent eller importør har du pligt til at overholde de sikkerhedsbestemmelser, der gælder for dit produkt. Du finder information om de relevante regler og standarder her på siden.

Krav om CE mærkning

Legetøj og elapparater skal CE-mærkes. Få mere at vide om mærkning af produkter.

CE mærkning

Farlige Produkter

Vi offentliggør beskrivelse og foto af farlige produkter. Her på siden kan du se en oversigt over produkter, der er blevet trukket tilbage fra markedet.

Regler for salg af elmateriel

Forbrugerne må ikke selv installere alt det elmateriel, de kan købe i butikkerne. En ordning skal sikre, at elmateriellet har en særlig oplysning, hvis det skal installeres af en autoriseret elinstallatør.

Halvdelen at alle husejere laver gør-det-selv-elarbejde, men kun få kender reglerne for, hvad de selv må udføre, og hvad en elinstallatør skal gøre. Det sætter sine spor i statistikkerne, idet 60 % af alle elbrande i Danmark sker i boliger, og hver femte elbrand skyldes elinstallationer.

– Problemet er, at forbrugerne frit kan købe elmateriel. Også til de elopgaver, som de ikke selv må udføre i deres bolig. Når man kan købe elmateriellet, er det nærliggende at tro, at man også selv må opsætte fx en ekstra stikkontakt eller de enkeltvise halogenspots, og at det dermed er ufarligt. Vi kan ikke hindre salget af dette elmateriel, men vi kan lovgive i salgssituationen.

Den nye ordning regnes at træde i kraft den 1. Juni 2006. Ordningen betyder, at det nu er forhandlerens ansvar, at forbrugeren bliver informeret om, hvorvidt man selv må installere elmateriellet, eller om det skal installeres af en autoriseret elinstallatør. Informationen gives ved at anvende bestemte sætninger, fx “Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør”.

Det er afgørende, at oplysningen er tydelig. Men det er op til de enkelte forhandlere, om de vil sætte skilte op ved siden af materiellet, eller om de vil mærke produkterne enkeltvis. Det er ikke kun i selve købssituationen, forhandleren skal oplyse, hvis det er forbudt selv at installere det pågældende elmateriel. Elmateriellet skal også have en oplysning i forbindelse med markedsføring, fx i tilbudsaviser eller i annoncer.

Yderligere oplysninger:
Læs mere om reglerne for oplysningspligt på Sikkerhedstyrelsens hjemmeside. Her findes også en vejledning, der indeholder konkrete eksempler på oplysning i forbindelse med produktmærkning, skiltning, annoncering osv.

De nye regler går hånd i hånd med Elmyndigheds informationer om gør-det-selv el til forbrugerne. På denne hjemmeside kan man få gode råd om elarbejde i hjemmet og læse, hvilket elarbejde man selv må udføre, og hvad man skal have en elinstallatør til at gøre.