Fællesbestemmelser – UDGÅR 31.DECEMBER 2020

Forretningsmæssige og adm. forhold

FBSG Forr. og adm forhold [1,47 mb]

A: Regler for elanlæg og elforsyning i Grønland
B: Bestemmelser for oplysningspligt ved salg og markedsføring af elmateriel
C: (Afsnit beregnet for Elinstallatørinstruksen)
D: Retningslinier vedr. SikkerhedsKvalitetsStyrings-systemet (SKS-A)
E: Brug af elektronisk installationsblanket
F: Disponibel
G: Disponibel
H: Disponibel
I: EMM – Elmyndighed meddelelser udgivet efter 1. Januar 2003
M: Afsnit til kopier af relevant lovgivning
N: Disponibel
O: Disponibel

Forsyningsanlæg

FBSG Forsyning [404 kb]

A: Udfasning af “Stærkstrømsreglementet af 1962” og indførelse af “Stærkstrømsbekendtgørelsen”
B: Disponibel
C: Ændringer til “Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 2”
D: Ændringer til ” DS 54526 (EN 50423), Elektriske luftledninger over 1 kv og under 45 KV”
E: Ændringer til “DS/EN 50341-1, elektriske luftledninger > 45 KV”
F: Ændringer til “Stærkstrømsbekendtgørelsen,afsnit 5”
G: Ændringer til “Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A”

Installationer

 FBSG Installationer [900 kb]

A: Grønlandsk tillæg til “Fællesregulativet” (FR)
B: Overgangsordninger mm. ved overgang til SBG 6 og udfasning af SR62
C: Ændringer og tilføjelser til ” Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland” (SBG 6)
D: Disponibel

H: Generelle krav ved udførelse af føringsveje for elkabler i og på Terræn: