Elforsyning

Elforsyning

Ejere af elforsyningsanlæg er ansvarlige for, at driften af anlægget varetages af en driftsleder. Driftslederen skal have de kvalifikationer, som er nødvendige for at sikre en forsvarlig driftsledelse af anlægget. Det kan dreje sig om elforsyningsanlæg, der leverer til offentligheden, fx elselskaber. Men det kan også være private anlæg, som visse industrivirksomheder og institutioner er ansvarlige for.

I dette afsnit kan man læse om Driftsledelse, Downloade arbejds instruktioner, Delegeringer og meget mere.