Om grønlands elmyndighed

Grønlands Elmyndighed er en kontrolfunktion under Grønlands selvstyre , og har som sit virke at varetage el-sikkerheden og sikre, at de gældende love og forordninger inden for området bliver overholdt af såvel el-leverandører, som forbrugere og el-installatører i hele Grønland.

“Loven” som Elmyndigheden arbejder under, er en af Grønlands hjemmestyre vedtaget forordning som hedder “Landstings forordning nr. 12 af 3. November 1994”.
Grønlands Elmyndighed har hovedsæde i Nuuk, i byer rundt om i landet er det de lokale energitjenester, der varetager elmyndigheden. Som regel er det den stedlige el-teamleder der varetager opgaverne. Se lokale elmyndigheder for at finde myndigheden i netop din by.