Bestilling

Bestillingsformular for Elmyndighedens foldere m.m.

Bestillingsseddel

Abonnement type 1, pr. kalenderår 1/10 – 31/9 Abonnementet der kun er et vedligeholdelsesabonnement omfatter alle ELMYNDIGHEDSMEDDELELSER (EMM), alle erstatningsblade og øvrige rettelser til FBSG, samt eventuelle nye Fællesregulativer, der udgives i abonnementsperioden.
Pris: 150,00,-
”Tilmeldingsabonnement” for nye installatører Dette omfatter et abonnement type 1 som ovenstående, samt en grundlæggende regelsamling (levering 2 – 4 uger) bestående af:
# 1 eks. ”Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland” (FBSG)
# 1 eks. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, ”Elektriske installationer i Grønland” (SBG 6)
# 1 eks. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, ”Elektriske installationer” (SB 6A)
# 1 eks. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C, "Elektriske installationer" (SB 6C)
# 1 eks. Strækstrømsbejendtgørelsen afsnit 6D, "Elektriske installationer" (SB 6D)
# 1 eks. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, ”Højspændingsinstallationer” (SB 9)
# 1 eks. Strækstrømsbekendtgørelsen afsnit 60439 "Lavspændingstavler"
# 1 eks. ”Fællesregulativet” (FR)
# 1 sæt af alle gældende ”Elmyndighedsmeddelelser” (EMM)

Pris: 2100,00,-

Andre registrerede abonnenter kan bestille ovenstående regelsamling

Pris: 1950,00,-

”Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland” (SBG 6)

Pris: 210,00,-

"Stærstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6A, Elektriske installationer"

Pris: 90,00,-

Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland" (FBSG)

Pris: 350,00,-

Komplet sæt ”ELMYNDIGHEDSMEDDELELSER” EMM fra 1/1 03

Pris: 50,00,-

Alle de øvrige afsnit af ”Stærkstrømsbekendtgørelsen” skal købes www.schultzboghandel.dk
”Fællesregulativet” kan købes hos Dansk Energi, på www.danskenergi.dk Eller hos os.
Til alle forsendelser faktureres der porto efter det til enhver tid gældende prisblad fra Post Greenland.