Faglige emner

Spørgsmål og svar

Vejledning til at færdigmelde installationseftersynsrapporter

For at sikre en ensartet tilbagemelding, når installationerne er blevet udbedret og lovliggjort, har vi lavet en eksempel, se nedenstående link.
Eksempel på korrekt færdigmelding/tilbagemelding på udbedringer

Spørgsmål og svar

Her kan du se nogle af de typiske spørgsmål, som Grønlands Elmyndighed modtager fra erhvervsfolk o.a.. Siderne vil løbende blive udbygget med nye spørgsmål. Lige nu indeholder “Spørgsmål & svar” følgende emner:

  • Renovering af boliger og måleres placering.
  • Udskiftning af HFI med HPFI i boliger.

Renovering af boliger og måleres placering.

Spørgsmål: Skal måler flyttes udendørs ved renovering af installationerne i boliger ?

Svar: Det kan vi ikke kræve, fordi det ikke i FR 2003 fremgår at dette skal gøres, (FR 2003 del B afsnit 14-16). Elforsyningsselskabet (Nukissiorfiit) kan i enkeltstående tilfælde kræve dette for at opnå den krævede tilgængelighed.(FR 2003 del B afsnit 17).Ved krav om flytning i sidste tilfælde påhviler udgiften til dette Elforsyningsselskabet. (dvs. dette skal vurderes nøje i hvert enkelt tilfælde)

Spørgsmål : Skal en installation helt udskiftes, hvis dele af den skiftes ?

Svar: Det skal den ikke, hvis ellers installationen opfylder de krav der var til den da den blev udført. (SBG6 620.1).

Spørgsmål : Skal der i en ellers velfungerende installation fremføres gul/grøn PE- leder hvor denne ikke er tilstede, når dele af installationen udskiftes og der i den nye del fremføres gul/grøn PE leder?

Svar: Det skal der ikke, hvis installationen opfyldte SR/SBG da den blev udført. Installationer af denne art kan endog udvides i mindre omfang, forudsat at der er installeret HFI/HPFI foran installationen og installationen er udført før 1/1-82. (EMM 07/03). Hvis der i installationen er fremført gul/grøn PE leder skal denne være virksom (SR.afsnit 10 § 17).

Spørgsmål : Skal et HFI relæ udskiftes til HPFI hvis der ændres i installationen?

Svar: Det skal det ikke, hvis dette ellers fungerer og er i overensstemmelse med de krav der blev stillet til det på tidspunktet det blev opsat. Hvis man derimod udskifter det, skal det nye være af typen HPFI. (SBG6 801.531.2).

Udskiftning af HFI til HPFI

Spørsgmål: skal et velfungerende HFI udskiftes til HPFI ved en renovering af en bolig og gruppetavlen i den forbindelse flyttes ?

Svar: Ja, det skal udskiftes og erstattes af et HPFI iht. til SBG 6 kapitel 801 afsnit 801.471.2

Der er dog et lille smuthul hvori der gives lov til at “ved ikke væsentlige ændringer” at bibeholde det eksisterende HFI. Fx ved en “reparation” af tavlen