Faglige emner

Installationer

Ny funktion i Installationsblanketten: ”Klar-til-måler”

Mandag d. 23. oktober 2006 er der idriftsat en ny funktion i Installationsblanketten: ”Klar-til-måler”. Med den kan en elinstallatør sende meddelelse til netselskabet om, at installationen nu er klar til at få opsat elmåleren.

Klar til måler:

Fordelen ved den nye Klar-til-måler-funktion er, at elinstallatøren via www.installationsblanket.dk kan sende en besked til netselskabet om, at en tidligere tilmeldt installation nu er klar til at få opsat elmåler. Elinstallatøren skal altså ikke fremsende en færdigmelding, før hele installationen er færdig.

Netselskabet skal fremover holde øje med Klar-til-måler-beskeder i en ny kolonne yderst til højre i sagslisten.

Sådan fungerer det:

Hvis blanketten ved tilmeldingen indeholder ønske om ny måler*, vil der i den nye Klar-til-måler-kolonne være angivet et M.

Hvis elinstallatøren sender en Klar-til-måler-besked, vil M´et ændres til et K. Hvis netselskabet herefter åbner blanketten, vil han kunne se et nyt afsnit i blanketten, som hedder ”Klar til måler”. Her vil være et datofelt. Enten vil datoen være for den dag installatøren har sendt sin Klar-til-måler-besked, eller også vil har installatøren fremhævet datoen.

Når netselskabet går i gang med at ekspedere Klar-til-måler-meddelelsen, sætter netselskabets sagsbehandler et mærke ved K´et. Derved har man styr på, at ekspedition af målerbestillingen er sat i gang.

Hvis elinstallatøren ikke sender en Klar-til-måler-meddelelse, vil han telefonere eller lignende eller blot færdigmelde sagen. I så fald kan netselskabet vælge at sætte et mærke ved M´et.

En detaljeret vejledning kan findes på www.installationsblanket.dk.

* I blanketten er feltoverskriften ”Ønsket måler” ændret til ”Ønsket om ny måler”.