Elforsyning

SKS-D

SKS-D

Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-Driftsledelse)indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter for dokumentation af driftslederens arbejde i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5. Anvisningerne fastlægger desuden anlægsejerens ansvar i forbindelse med at opnå og fastholde elsikkerheden. De er udformet så fleksibelt, at de kan tilpasses de varierende virksomhedsformer, der findes inden for elsektoren.

SKS-D systemet er udviklet og beskrevet med afsæt i SKS-A systemet, der gælder for elinstallatører. Samtidig er der forsøgt at tage hensyn til elforsyningsselskaber, som allerede har implementeret energiledelses systemer, kvalitetsstyringssystemer mv., hvor SKS-D skal kunne indgå som en naturlig del.

Baggrunden for udviklingen af et sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse er ønsket om at opretholde fokus på elsikkerheden.

Systemet skal implementeres i elselskaberne som firmaspecifikke sikkerhedskvalitetsstyringssystemer, der medvirker til at udvikle en positiv holdning til at fastholde og forbedre elsikkerheden.

Vejledning

Grønlands Elmyndighed har tilrettet en dansk vejledning til SKS systemet fra sikkerhedsstyrelsen.

Denne kan downloades herunder.

[180 kb] Vejledning til SKS for driftsledelse