Elforsyning

Instrukser

Nedenstående downloads er eksempler på driftslederens bemyndigelser af sagkyndige personer til at udføre funktioner som arbejdsleder, holdleder, koblingsleder og koblingsperson. Bemyndigelsen skal gives skriftligt i form af en personlig instruks med angivelse af den funktion, den sagkyndige har bemyndigelse.