Elforsyning

Driftsledelse

Driftslederens funktioner

Driftslederen har over for Grønlands Elmyndighed det øverste ansvar for, at anlægget drives efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, “Drift af elforsyningsanlæg”.
Driftslederen skal blandt andet sørge for:

  • At anlægget vedligeholdes, så det hele tiden opfylder de bestemmelser, som var gældende på det tidspunkt, hvor anlægget blev opført.
  • At der anvendes personale, der er tilstrækkeligt sagkyndigt. Personalet skal desuden være instrueret til at kunne udføre opgaverne sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • At personalet anvender egnet værktøj, som er i god og brugbar stand.
  • At der er tilstrækkeligt med personale og værktøj, så opgaverne kan udføres efter de nævnte bestemmelser.
  • At kun personer, som driftslederen har givet bemyndigelse, kan få adgang til aflåste stationsområder.

Driftslederens kvalifikationer

For at kunne blive driftsleder for et elforsyningsanlæg, skal man enten have bestået den afsluttende eksamen som elektroingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Ingeniørakademi, Danske Teknika eller Aalborg Universitetscenter, eller man skal have en eksamen som elinstallatør eller maskinmester, eller man skal være autoriseret elinstallatør.

Hvis man ikke er elektroingeniør, men dog uddannet ingeniør, kan man blive godkendt som driftsleder, hvis man kan dokumentere et års praktisk erfaring i drift af elforsyningsanlæg. Hvis man tilsvarende er elinstallatør eller maskinmester, men ikke er autoriseret elinstallatør, skal man også kunne dokumentere et års erfaring.

Anmeldelse af driftsledere

Driftsledere skal ikke godkendes af Grønlands Elmyndighed, Men Grønlands elmyndighed skal alligevel modtage en anmeldelse af driftslederen til orientering. Denne anmeldelse kan ske pr. brev, men den kan også ske på en særlig blanket, som kan rekvireres hos os.