Elforsyning

Delegeringer

Nedenstående downloads er eksempler på hvordan driftslederen kan delegere dele af driftslederansvaret videre til en sagkyndig person eller overdrage driftslederansvar til en entreprenør. Endvidere vises et eksempel på en nøglekvittering, der er en medarbejders bemyndigelse til at besidde nøgler til aflåste stationsområder og betjeningsorganer.