For at kunne opnå en autorisation i Grønland skal der ved ansøgning vedlægges et kvalitetsikringssystem.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 12. december 2019 om kvalitetssikringssystemer for autoriserede virksomheder på elinstallationsområdet

Krav der stilles til kvalitetsikringssystemet kan ses i Bilag 1