Grønlands Gasmyndighed

Gas installationer skal være sikre.
komponenter der anvendes skal være CE mærkede.
og installationen skal udføres af kompetente personer. 

Der vil i lighed med måden El-autorisationerne er skruet sammen på blive indført et lignende system til autorisationerne for gas.
Dvs. der vil blive stillet krav om at virksomheden skal være kompetent for at kunne opnå en autorisation og at der skal være en 
teknisk ansvarlig i virksomheden der har den rette uddannelse for at kunne opnå en personlig autorisation.

  

Nye og opdaterede krav til installatører og brugere af gas.
Vil i løbet af kort tid blive indført med et nyt og opdateret gasdirektiv.
Direktivet vil i store træk komme til at ligne det man kender fra Danmark.
Det vil dog i den udstrækning det er nødvendigt blive tilpasset de Grønlandske forhold.
   

 

Til toppen